19,463.-รวม vat
5,490.-รวม vat
25,145.-รวม vat
24,090.-รวม vat

ผลิตภัณฑ์มาใหม่


43,300.-รวม vat

ผลิตภัณฑ์ขายดี


3,220.-รวม vat
5,500.-รวม vat
14,900.-รวม vat
14,900.-รวม vat
10,900.-รวม vat
14,900.-รวม vat
14,900.-รวม vat
14,900.-รวม vat
2,900.-รวม vat
3,600.-รวม vat
4,400.-รวม vat
5,450.-รวม vat
5,500.-รวม vat
6,000.-รวม vat
21,800.-รวม vat
17,900.-รวม vat
13,700.-รวม vat
8,700.-รวม vat
1,000.-รวม vat
7,400.-รวม vat
5,490.-รวม vat
1,080.-รวม vat
1,320.-รวม vat

ลูกค้าของเรา

จน ถึงวันนี้ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้าในภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ และหน่วยงานราชการกว่า 1,000 ราย และโรงเรียน, วิทยาลัย , มหาวิทยาลัยและการอาชีพทั่วกรุงเทพกว่า 100  แห่ง ตลอดจนได้ขยายเพิ่มสาขาสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับลูกค้าในเขตพื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งประสบการณ์ความชำนาญกว่า 18 ปีที่ผ่านมา ที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของบริษัทคอมพิวเตอร์ที่ครบวงจรพร้อมให้บริการที่ดี และมั่นคงตลอดไป