OKI

 • 11,200 บาท exclude vat

  OKI ML391T

  11,200 บาท exclude vat
  รหัสสินค้า : 42089521
  เครื่องพิมพ์หัวเข็มชนิด 24 หัวเข็ม แบบแคร่ยาว
  ความเร็วสูงสุดถึง 390 ตัวอักษร/วินาที
  พิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
  พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  เชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel & USB
  หน่วยความจำ 79 KB
  Warranty 1 Year
 • 15,400 บาท exclude vat

  OKI ML790 Plus

  15,400 บาท exclude vat
  รหัสสินค้า : 42114131
  รายละเอียดโดยย่อ
  เครื่องพิมพ์หัวเข็มชนิด 24 หัวเข็ม แบบแคร่สั้น
  ความเร็วสูงสุดถึง 472 ตัวอักษร/วินาที
  พิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  เชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel, USB 2.0
  หน่วยความจำ 128 KB
  Warranty 1 Year
 • 16,200 บาท exclude vat

  OKI ML791

  16,200 บาท exclude vat
  รหัสสินค้า : 42114231
  เครื่องพิมพ์หัวเข็มชนิด 24 หัวเข็ม แบบแคร่สั้น
  ความเร็วสูงสุดถึง 472 ตัวอักษร/วินาที
  พิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  เชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel, USB 2.0
  หน่วยความจำ 128 KB
  Warranty 1 Year