Thermal Solution deployed to contain and prevent further spread

หากลูกค้าท่านใดสนใจ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  0-2410-4488  ตลอดเวลาทำการ (จ-ศ) 8.00-17.30น.

0.-รวม vat

รหัสสินค้า: Thermal Solution หมวดหมู่: , , , ,

        เทคโนโลยี “ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส” เป็นระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบรวดเร็วโดยไม่สัมผัสกับร่างกาย สามารถตรวจได้หลายเป้าหมายในครั้งเดียว ช่วยคัดกรองผู้ป่วยออกจากฝูงชนได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

       “โรคระบาด” ภัยคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมหรือติดเชื้อ สัมผัสใกล้ชิดจากผู้ที่มีอาการ โดยทั่วไปผู้ที่ติดเชื้อหรือมีอาการป่วยจะมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น หรือเรียกว่าอาการไข้ หากบุคคลที่มีอาการเหล่านี้อยู่ในสถานที่ที่มีกลุ่มคนที่หนาแน่น เช่น สนามบิน โรงเรียน นิทรรศการต่างๆ อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้

       เทคโนโลยี “ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส” ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยใช้หลักการถ่ายภาพความร้อนร่วมกับองค์ความรู้ในการค้นหาใบหน้ามาพัฒนาระบบที่สามารถตรวจวัดได้หลายคนในครั้งเดียว ซึ่งการวัดอุณหภูมิของร่างกายเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแยกผู้ป่วยหรือมีอาการไข้ออกจากฝูงชน ซึ่งตัวระบบสามารถใช้งานได้ง่าย ติดตั้งสะดวก มีการแสดงผลเป็นค่าอุณหภูมิเหนือใบหน้า การแสดงผลสามารถทำได้ทั้งภาพปกติและภาพรังสีความร้อน สามารถตรวจได้รวดเร็ว ใช้เวลาในการประมวลผลเพียง 0.1 วินาที ทำให้สามารถคัดกรองได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสการแพร่เชื้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม “Click”