108oa team services

TOTAL IT

SOLUTION

มาตรฐานการบริการ

1. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ (Authorized Service Provider) จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ HP, DELL, Lenovo เป็นต้น
2. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าพร้อมประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
3. บริการให้คำปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยยึดมั่นในคุณภาพและบริการ

บริการและการรับประกัน

บริการหลังการขายด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคผู้ชำนาญเฉพาะด้าน ที่สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มลูกค้า องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ประเภทการบริการ

1.Warranty Service คือ บริการซ่อมฟรีสำหรับเครื่องที่อยู่ในประกันตามมาตรฐาน
2.Carry-in Service คือ บริการและรับปรึกษาการซ่อมเครื่องให้กับลูกค้าที่นำเครื่องเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการทั้งเครื่องที่อยู่ในประกัน และนอกประกัน
3.Onsite Service คือ บริการซ่อมเครื่องนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ท่าน ณ สถานที่ที่ตั้งเครื่องเพียงโทรแจ้งมายังศูนย์บริการ
4.Maintenance Contract คือ บริการทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องที่หมดระยะประกันไปแล้ว เพื่อให้การทำงานของท่านมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่อง

    [text* your-name autocomplete:name placeholder "ชื่อผู้ติดต่อ" akismet:author]

    [email* your-email autocomplete:email placeholder "อีเมลล์" akismet:author_email]