Dot Matrix printer

 • 7,000 บาท exclude vat

  Epson LQ-310

  7,000 บาท exclude vat
  รหัสสินค้า : C11CC25301
  24-เข็มพิมพ์ แคร่สั้น
  ความเร็วพิมพ์ 416 ตัวอักษร/วินาที
  พิมพ์ได้ 4 แบบฟอร์ม (1 ต้นฉบับ+3 สำเนา)
  การเชื่อมต่อ USB, Serial, Parallel
  Warranty 1 Year
 • 17,800 บาท exclude vat

  Epson LQ-590

  17,800 บาท exclude vat
  รหัสสินค้า : C11C558021
  24-เข็มพิมพ์ แคร่สั้น
  ความเร็วพิมพ์ 529 ตัวอักษร/วินาที  (แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว)
  ความเร็วพิมพ์ 440 ตัวอักษร/วินาที  (แบบร่าง 10 ตัวอักษร/นิ้ว)
  พิมพ์ได้ 5 แบบฟอร์ม (1 ต้นฉบับ+4 สำเนา)
  การเชื่อมต่อ USB,  Parallel
  Warranty 1 Year
 • 20,400 บาท exclude vat

  Epson LQ-2090

  20,400 บาท exclude vat
  รหัสสินค้า : C11C558011
  24-เข็มพิมพ์ แคร่ยาว
  ความเร็วพิมพ์ 440 ตัวอักษร/วินาที
  พิมพ์ได้ 5 แบบฟอร์ม (1 ต้นฉบับ+4 สำเนา)
  การเชื่อมต่อ Parallel, USB 1.1
  Warranty 1 Year
 • 29,700 บาท exclude vat

  Epson LQ-2190

  29,700 บาท exclude vat
  รหัสสินค้า : C11CA92051
  รายละเอียดโดยย่อ
  24-เข็มพิมพ์ แคร่ยาว
  ความเร็วพิมพ์ 480 ตัวอักษร/วินาที
  พิมพ์ได้ 6 แบบฟอร์ม (1 ต้นฉบับ+5 สำเนา)
  การเชื่อมต่อ Parallel, USB
  Warranty 1 Year
 • 11,200 บาท exclude vat

  OKI ML391T

  11,200 บาท exclude vat
  รหัสสินค้า : 42089521
  เครื่องพิมพ์หัวเข็มชนิด 24 หัวเข็ม แบบแคร่ยาว
  ความเร็วสูงสุดถึง 390 ตัวอักษร/วินาที
  พิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
  พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  เชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel & USB
  หน่วยความจำ 79 KB
  Warranty 1 Year
 • 15,400 บาท exclude vat

  OKI ML790 Plus

  15,400 บาท exclude vat
  รหัสสินค้า : 42114131
  รายละเอียดโดยย่อ
  เครื่องพิมพ์หัวเข็มชนิด 24 หัวเข็ม แบบแคร่สั้น
  ความเร็วสูงสุดถึง 472 ตัวอักษร/วินาที
  พิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  เชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel, USB 2.0
  หน่วยความจำ 128 KB
  Warranty 1 Year
 • 16,200 บาท exclude vat

  OKI ML791

  16,200 บาท exclude vat
  รหัสสินค้า : 42114231
  เครื่องพิมพ์หัวเข็มชนิด 24 หัวเข็ม แบบแคร่สั้น
  ความเร็วสูงสุดถึง 472 ตัวอักษร/วินาที
  พิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  เชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel, USB 2.0
  หน่วยความจำ 128 KB
  Warranty 1 Year