พิธีมอบทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

พิธีมอบทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561