108oa free shipping

พิธีลงนามสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

พิธีลงนามสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่องโดย คุณไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กับ คุณอัจจิมา จิรวัฒนรังสี กรรมการผู้จัดการบริษัท 108 โอเอ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

 

ทีมงานทำการเช็คความเรียบร้อยในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ทำการติดตั้งก่อนส่งมอบงาน

 

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้มาตราฐานระดับผู้เชี่ยวชาญ