ส่งมอบงานครุภัณฑ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

   

บริษัท 108โอเอ จำกัด ส่งมอบงานครุภัณฑ์ ที่ องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer), อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch), เครื่องพิมพ์ (Printer) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก (External Harddisk)

 

 

 

Related Posts

โครงการสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก

โครงการสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 153 เครื่อง โดยนายณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก กับ นางอัจจิมา จิรวัฒนรังสี กรรมการผู้จัดการบริษัท 108โอเอ จำกัด เมื่อวันที่…

พิธีลงนามสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

พิธีลงนามสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่องโดย คุณไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กับ คุณอัจจิมา จิรวัฒนรังสี กรรมการผู้จัดการบริษัท 108 โอเอ จำกัด…