โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีลงนามสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

พิธีลงนามสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 146 เครื่อง มูลค่า 1,289,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระหว่างโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท 108 โอเอ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564