Kaspersky Anti-Virus South-East Asia Edition

1,000 

รวมภาษี บาท

Brand : Kaspersky Anti Virus 2019
Model : Kaspersky Anti-Virus South-East Asia  Edition. 1-Desktop 1 year

Description

Kaspersky Anti-Virus South-East Asia Edition

Brand Kaspersky Anti Virus 2019
Model Kaspersky Anti-Virus South-East Asia  Edition. 1-Desktop 1 year Base License Pack
ลักษณะ ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์คุณจากไวรัสสปายแวร์โทรจันรูทคิทและอื่นๆ , ตรวจสอบความปลอดภัยทันทีที่มีกี่ใช้งานไฟล์และเว็บไซต์ต่างๆ , การตอบสนองการกำจัดไวรัสได้อย่างรวดเร็ว
อายุการใช้งาน 1 ปี